25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 

10 satır
273 B

{{ $parentName := . }}
{{ range (readDir .) }}
{{ $currentName := printf "%s/%s" $parentName .Name }}
{{ if .IsDir }}
<p>_Dir: {{ $currentName }}</p>
{{ partial "readdir.html" $currentName }}
{{ else }}
<p>_File: {{ $currentName }}
{{ end }}
{{ end }}