Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

10 rader
273 B

{{ $parentName := . }}
{{ range (readDir .) }}
{{ $currentName := printf "%s/%s" $parentName .Name }}
{{ if .IsDir }}
<p>_Dir: {{ $currentName }}</p>
{{ partial "readdir.html" $currentName }}
{{ else }}
<p>_File: {{ $currentName }}
{{ end }}
{{ end }}