Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
273 B

{{ $parentName := . }}
{{ range (readDir .) }}
{{ $currentName := printf "%s/%s" $parentName .Name }}
{{ if .IsDir }}
<p>_Dir: {{ $currentName }}</p>
{{ partial "readdir.html" $currentName }}
{{ else }}
<p>_File: {{ $currentName }}
{{ end }}
{{ end }}