Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

10 regels
273 B

{{ $parentName := . }}
{{ range (readDir .) }}
{{ $currentName := printf "%s/%s" $parentName .Name }}
{{ if .IsDir }}
<p>_Dir: {{ $currentName }}</p>
{{ partial "readdir.html" $currentName }}
{{ else }}
<p>_File: {{ $currentName }}
{{ end }}
{{ end }}