Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

27 wiersze
670 B

 1. package main
 2. import (
 3. "fmt"
 4. "os"
 5. "path/filepath"
 6. )
 7. func writeLogToFile(logLines, path string) {
 8. lastPublishCommitLog, err := os.Create(filepath.Join(path, "last-commit-log.txt"))
 9. check(err)
 10. defer lastPublishCommitLog.Close()
 11. fmt.Fprintln(lastPublishCommitLog, logLines)
 12. }
 13. func writeLastCommitLog(logLines string, isBare bool, hugo *Hugo, hook *Hook) {
 14. if isBare {
 15. if hook.Publish {
 16. writeLogToFile(logLines, filepath.Join(hook.PublicHTMLPath, hugo.PublicHTMLName))
 17. } else {
 18. writeLogToFile(logLines, filepath.Join(hook.PublicHTMLPath, hugo.PublicHTMLName, "_preview"))
 19. }
 20. } else {
 21. writeLogToFile(logLines, filepath.Join(hugo.DestinationDir))
 22. }
 23. }